NOSkagerak International School

Regjeringen Støre går til angrep på de private skolene – Trending News

Regjeringen Støre går til angrep på de private skolene

Regjeringen Støre går til angrep på de private skolene

I statsbudsjettet for 2024 er det foreslått et kutt i finansieringen av de private skolene i Norge. Modellen er i utgangspunktet at staten finansierer 85 prosent av kostnaden i tilsvarende offentlig skole og elevene betaler 15 prosent.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button